Incorpora't

PROJECTE "INCORPORA'T"


Plaza Meditarrània, 2. Grau de Gandia, EDIFICI DEL MAR

96 295 94 98

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

EL PROJECTE "INCORPORA’T" DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA, consisteix en la realització d’ITINERARIS INTEGRATS PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

Es du a terme en la zona d’El·líptica i Beniopa, d’agost a desembre de 2019 i pretén proporcionar una intervenció integral sobre la població i establir ponts entre les persones participants i el mercat laboral, mitjançant l’elaboració d'itineraris integrats d'inserció que incloguen orientació i assessorament per a la recerca d'ocupació, acompanyament social, pedagògic i tutories per al desenvolupament personal.

Es tracta d’una actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb un import total de 133.928,56€.

El projecte està format per un equip multidisciplinar de tres orientadores laborals i dos treballadores socials, que treballen conjuntament per arribar als objectius del programa a través de sessions individuals, tallers grupals d’orientació laboral i cursos de formació específica.