Habitatge

Info

El Departament d'Habitatge no tindrà atenció presencial, les tasques diàries es fan per Teletreball. 

Telèfon de contacte : 96 295 96 88
Correu electrònic: habitatge@gandia.org
Sol·licituds via telemàtica: gandia.sedeelectrònica.es
Horari atenció: de 08:00 a 15:00 hores

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA D'HABITATGE
En aplicació de la disposició addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de sol·licituds en matèria d'habitatge.
El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència la declaració de l'estat d'alarma.

GRÀCIES PER LA SEUA COL·LABORACIÓ.

  HABITATGE

TREBALLEM PER TU!

L'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Gandia és l'espai de proximitat i atenció directa al ciutadà, per a conéixer les diferents opcions que té al seu abast a l'hora de trobar un habitatge, i els tràmits que cal seguir per a acollir-se a qualsevol de les iniciatives públiques en l'àmbit de l'habitatge i la rehabilitació.


Plaça del Tirant - 46701 Gandia

 

96 295 96 88

 

habitatge@gandia.org

 

De dilluns a divendres, 9:00 a 14:00 h

 

SERVEIS QUE OFEREIX

Informació sobre les promocions d'habitatge d'obra nova sotmeses a algun tipus de protecció pública, compra, lloguer o lloguer amb opció a compra promogudes per les administracions públiques o entitats privades.

Informació i gestió de sol·licituds per a l'adjudicació de promocions d'habitatge protegit, en particular la informació i gestió relativa a les promocions municipal i de l'Entitat d'Infraestruturas de la Generalitat Valenciana (EIGE).

Línia d'ajudes per a l'accés a l'habitatge, per al pagament dels lloguers, per a la rehabilitació i la renovació urbana.

Borsa d'habitatge per a incrementar l'oferta de pisos de lloguer; l'oficina fa de mediadora entre els propietaris d'habitatges lliures desocupats i aquelles persones que busquen lloguer a preu assequible amb beneficis per als dues parts.