Altres rgans

ÒRGANS DESCENTRALITZATS I SOCIETATS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT

>> Pendent d'actualitzar segons els resultats de les Eleccions Municipals del 26M <<


Dades actualitzats a decembre 2016

ORGANISMES AUTÒNOMS

El Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals, CEIC Alfons el Vell, va nàixer en 1984 com organisme autònom constituït per l'Ajuntament de Gandia.

Els objectius que estatutàriament té marcats són promoure, potenciar i publicar estudis i investigacions d'interés per a la comarca de la Safor; coordinar-se amb altres institucions culturals i assessorar organismes i entitats públiques que ho sol·liciten.

FUNDACIÓ PARE LEANDRO CALVO

La Fundació Pare Leandro Calvo és un organisme autònom integrat per l'Ajuntament de Gandia i la comunitat d'escolapis, que gestiona l'edifici de l'Escola Pia. 

EMPRESES MIXTES


ACTUACIONS AMBIENTALS INTEGRALS S.L.

Empresa formada en un 51% por IPG y en un 49% por Aguas de Valencia.


GANDIA SERVEIS URBANS S.A.

Empresa formada en un 5% por el Ayuntamiento de Gandia y en un 95% por FCC S.A.


 

 

 


ALTRES ÒRGANS DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA


Decret de delegació d'Alcadia 2015

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

Sra. Lydia Morant Varó

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor

CONSELL ASSESSOR DE L'ARBOLAT (Acord plenari de 28/01/2016)

Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor

CONSELL SECTORIAL DE BENESTAR SOCIAL (Decret 0791/2016)

Sr. Nahuel González López

CONSELL DE LES DONES

Sra. Lorena Milvaques Faus

CONSELL ESCOLAR  MUNICIPAL

Sra. Laura Morant Peiró

CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESIONAL

Sra. Laura Morant Peiró

CONSELL CONSULTIU DE L'HABITATGE

Sr. Vicent Mascarell Tarrazona

COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L'ASSOCIACIÓ DE PROVEÏDORS DEL MERCAT MUNICIPAL D'ABASTS

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

CONSELL LOCAL DE COMERÇ

Sra. Alícia Izquierdo Sesé


 

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'IMAB

Sr. Joan Muñoz Crespo

COMISSIÓ TÈCNICA D'ESTUDI "DENOMINACIÓ DE VIES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT DE GANDIA"

Sr. José Manuel Prieto Part

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Sra. Àngels Pérez Alarte

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CULTURALS FALLERES JUNTA LOCAL FALLERA DE GANDIA

Sr. José Manuel Prieto Part

JUNTA MAJOR DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA DE GANDIA

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual

PREVENTORI INFANTIL

Sr. Nahuel González López

LLAR DEL PENSIONISTA

Sra. Lorena Milvaques Faus

CREU ROJA ESPANYOLA - ASSEMBLEA LOCAL DE GANDIA

Sr. Nahuel González López

ASSOCIACIONS DE MÚSICA DE GANDIA

Sr. Joan Muñoz Crespo

COMITÉ JUMELAGE AMB LAVAL

Sra. Liduvina Gil Climent