Trmits

TRÀMITS


D'acord amb l'article 21, apartat 4, de la Llei 39/2015, "Les administracions públiques han de publicar i mantindre actualitzades en el portal web, a efectes informatius, les relacions de procediments de la seua competència, amb indicació dels terminis màxims de duració d'aquests, així com dels efectes que produeix el silenci administratiu."

L'art. 66.6 de la Llei 39/2015 estableix que "Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats". Únicament podrà utilitzar-se el model de "Instància General" quan no existisca un model específic.


Des d'aquest enllaç, es podran consultar els procediments i descarregar els models d'instàncies normalitzades.  

 

No serà necessària la presentació de la instància normalitzada quan el registre es realitze a través de la seu electrònica. Després d'emplenar el formulari online i aportar la documentació (obligatòria i/o addicional), es procedirà al registre electrònic, podent descarregar, en aqueix moment, la instància signada i el justificant del registre.

 Trmit Codi SIA Departament Tramitaci Termini de presentaci
GA0001-Autoritzaci per a realitzar trmits presencialsNCTOTSPresencialEn qualsevol moment.
G00224 - Devoluci d'ingressos - UPG2308057UPG - Plaza Loreto, 3 - 96 295 95 15 - upg@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GA0011-Autoritzaci per a presentar un trmit electrnicNCSEU ELECTRNICAElectrnicaEn qualsevol moment.
GA0010-Autoritzaci realitzaci trmit electrnic G00314NCSEDE ELECTRNICAElectrnicaEn cualquier momento
G00016-Sollicitud d'ocupaci de la via pblica (contenidors, bastides, altres installacions)2261788MOBILITAT - Gran Via Castell de Bairen, nmero 1 - 96 295 96 63Presencial / ElectrnicaEn qualsevol moment. Aquesta autoritzaci se sollicitar, excepte en cas d'urgncia, almenys, amb 3 DIES D'ANTELACI.
G00015-Sollicitud d'accs a la informaci pblica pels ciutadans2260409MODERNITZACI - Pl. Ajuntament, 1 2a planta - 96 295 98 00Presencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00005-Sollicitud d'elecci del mitj de comunicaci1151217REGISTREPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00004-Aportaci de documents2103315S'assignar al Departament que, en cada cas, correspongaPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00003-Sollicitud de reuni amb els crrecs pblics de l'Ajuntament de Gandia2260410AGENDA DE CRRECS PBLICSPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00002-Queixes i suggeriments2087004S'assignar al Departament que, en cada cas, correspongaPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00001-Instncia general (no podr utilitzar-se si figura publicat el trmit especfic)2262622S'assignar al Departament que, en cada cas, correspongaPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00106-Sollicitud d'autoritzaci d'estacionament i/o comandament a distncia per a carrers per als vianants2307391MOBILITAT - Gran Via Castell de Bairen, nmero 1 - 96 295 96 63Presencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0028-Sollicitud de certificat de conformitat amb l'obertura en procediment de Comunicaci d'Activitat Inncua2279912ACTIVITATS - 962959472 - activitats@gandia.orgPresencial / ElectrnicaSegons la normativa
GC0027-Sollicitud de certificat de conformitat amb l'obertura en procediment de Declaraci Responsable Ambiental2279917ACTIVITATS - 962959472 - activitats@gandia.orgPresencial / ElectrnicaSegons la normativa
GC0026-Sollicitud de certificat de distncia.2278247URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0025-Sollicitud d'informe sobre les condicions d'habitabilitat per reagrupament familiar.2278246SEGURETAT CIUTADANAPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0024-Sollicitud de certificat de no exercir cap activitat2278245TRNSIT I MOBILITATPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0023-Sollicitud de certificat de canvi de denominaci / numeraci de la via pblica2260402URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0022-Sollicitud d'informaci urbansticaGC0022-Solicitud de informacin urbanstica1762976URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0021-Sollicitud d'informe de compatibilitat urbanstica per a habitatges turstics1778958URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0018-Sollicitud d'estar al corrent amb la Hisenda Municipal2263198RECAPTACI - C. Duc Carles de Borja, 17 baix - 96 295 94 13Presencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0017-Sollicitud de certificat d'estar al corrent en el pagament de tributs als quals estan afectes els immobles.1847070RECAPTACI - C. Duc Carles de Borja, 17 baix - 96 295 94 13Presencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0016-Sollicitud de certificat d'anullaci de la inscripci en el Registre d'Unions de Fet1151143REGISTREPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0015-Sollicitud de certificat d'inscripci en el Registre d'Unions de Fet1151154REGISTREPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GC0014-Fe de vida2262295REGISTREPresencialEn qualsevol moment.