OMIC

OMIC


C. Fundació Vicent Ferrer, 6

Gandia (46702)

 

96 295 95 09

96 295 9486

 

De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h

El tràmit s'inicia, sol·licitant i omplint el full de reclamació a l'establiment amb qui ha tingut la relació de consum.

 

Presente el full de reclamació al Registre d'Entrada de l'Ajuntament, ací li segellarem el full verd i ens quedarem el blanc.

També podrà presentar la reclamació en la seu electrònica. (veure instruccions)

Hi ha que adjuntar tota la documentació que considere necessària per al seu tràmit (còpia de factura, ticket, contracte, publicitat, etc.).

Mediació de l'OMIC: des d'aquest moment, s'inicia l'expedient amb la seua reclamació.

A la major brevetat, rebrà informació puntual de l'estat de la seua reclamació, i, si escau, de la seua resolució.