Informació públicaDENOMINACIÓ DATA ACORD APROVACIÓ TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA PUBLICACIÓ DIARI
PP-878 Programa d'Actuació Aïllada illa 37 de Sanxo LLop05/05/202045 dies des de l'endemà a la publicació en el DOGV o des de la fi de l'estat d'alarma (si és posterior)13/05/2020
82a. MOD PG Ordenança canvis d'ús i subdivisió habitatges a la platja25/07/201945 dies des de l'endemà a la publicación en el DOGV22/08/2019