Òrgan Ambiental

ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL MUNICIPAL


Creat per D.2016-4019, de 30 de juny de 2016. Decret.2016-4019.OATM

Informat a la Junta de Govern de la ciutat de Gandia el 4/07/2016 i al Ple de l'Ajuntament el 14/07/2016.

 
EXPT. DENOMINACIÓ
PP-852 PRI El ÁlamoPla de Reforma Interior El Álamo
PP-851 85a. MOD PGAlineacions illa 281 del sòl urbà de Benipeixcar
PP-843 83a. MOE PGRedistribució zarxa primària zona Roís de Corella
PP-844 82a. MOD PGOrdenança reguladora de la subdivisió d'habitatges i canvis d'ús a la platja de Gandia
PP-726 84a. MOD PGOrdenació c/ Eivissa del Grau de Gandia
PP-842 81a. MOD PGTrasters
PP-824 ED platja NordEstudi de detall de la illa 27 de la platja de Gandia
PP-812 80a. MOD PGModificació d'alineacions i altres determinacions del sòl industrial «Silos»
PP-826 72a. MOD PGCanvi d'ús de la parcel·la del camp de futbol La Banyosa
PP-825 71a. MOE PGCanvi d'ús de la parcel·la EQP-1 del Sector Les Foies
PP-807 ED FoiesEstudi de detall de la illa A-3 del Sector Les Foies
PP-792 76a. MOD PGHabilitació d'Estudis de Detall a la platja Nord
PP-801 79a. MOD PGReordenació i urbanització Sector IV - Barranc
PP-799 77a. MOD PGModificació de l'ordenaça de rètols, Pals publicitaris
PP-791 75a. MOD PGNormativa gasolinres
PP-785 74a. MOD PGReordenació illes D i E del PP Benieto - Ciutat del Transport
PP-788 70a. MOE PGREversión parcial 55a. MOE PG - Xarxa primària educativa