Educaci


C/ Carmelites nº 2 - Planta baixa

96 295 96 60 - 96 295 94 63

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hL’Ajuntament de Gandia, a través del Departament d'Educació, actua per convertir l'educació en un dels elements fonamentals de progrés de la ciutat, en el marc de les seues competències.

El Departament d'Educació es compromet a promoure les propostes de la comunitat escolar de la ciutat i la participació dels sectors educatius a través del Consell Escolar Municipal i el Consell de la Formació Professional. Manté el programa per a la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. És també el responsable del seguiment i la difusió del procés de preinscripció i matriculació als centres públics i concertats de la ciutat. Representa el municipi en xarxes nacionals i/o internacionals, com la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores (RECE) o bé el projecte Xarxa FP que promou les pràctiques d'estudiants d'FP en diferents països d'Europa.

 


 


 

EL COL·LEGI AL PLE


Els centres educatius poden sol·licitar una visita al saló plenari de la Corporació.

L'alumnat i el professorat seran rebuts per l'alcaldessa, qui els explicarà com s'organitza l'Ajuntament, amb la finalitat que els/les alumnes poden identificar les funcions dels membres de la Corporació i els serveis que es presten per les diferents regidories.

La sol·licitud haurà de presentar-se telemàticament en la seu electrònica municipal.