Llicncies d'Activitats

ACTIVITATS


Pl. Major, 1 3ª planta

EDIFICI CONSISTORIAL

96 295 94 72

Consultes i aclariments administratius: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.
Consultes i aclariments a la ciutadania (tècnics i inspectors): dilluns i dimecres, de 12 a 14 h (AMB CITA PRÈVIA al Tel. 96 295 94 72)LLICÈNCIA AMBIENTAL
Activitats contemplades en l'annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana, de Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
1ª FASE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
1ª FASE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL I LLICÈNCIA D'OBRES (conjuntament)
2ª FASE COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT

ESPECTACLES PÚBLICS - ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS

Aforaments superiors a 500 persones, establiments amb recintes classificats de risc especial (cuines amb potència instal·lada superior a 50 kw o càrrega tèrmica global superior a 400 mj/m2) o establiments que requereixen llicències excepcionals.
Autorització administrativa segons  l'art. 24 del Decret 143/2015, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Bars, cafeteries, restaurants, ciber-café, ludoteques, discoteques, pubs, karaokes, chill-out, piscines i activitats que disposen de taules i cadires a l'interior del local i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d' Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Amb obres o sense obres 1ª FASE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA
2ª FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE INICI ACTIVITAT
ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
Bars, cafeteries, restaurants, ciber-café, ludoteques, discoteques, pubs, karaokes, chill-out, piscines i activitats que disposen de taules i cadires a l'interior del local i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d' Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Amb obres o sense  obres 1ª FASE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA
2ª FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE INICI D'ACTIVITAT
INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS I DESMUNTABLES PER A ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
Circs, atraccions firals, espectacles i festejos taurins en places portàtils, concerts, etc. i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives y Establiments Públics.
1ª FASE SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBERTURA INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS I DESMUNTABLES
2ª FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER L'INICI D'ACTIVITATS EN INSTAL·LACIONS EVENTUALS PORTÀTILS I DESMUNTABLES
DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL
Activitats que NO compleixen amb totes les condicions indicades a l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental de les Activitats en la Comunitat Valenciana.
Amb obres 1ª FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBRES  O LLICÈNCIA D'OBRES
2ª FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA INICI ACTIVITAT
Sense obres ÚNICA FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE INICI ACTIVITAT
COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT INNÒCUA
Activitats contemplades a l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana, de Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
Amb obres 1ª FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBRES O LLICÈNCIA D'OBRES
2ª FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA INICI D'ACTIVITAT
Sense obres ÚNICA FASE DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA INICI D'ACTIVITAT
CANVI DE TITULARITAT D'ESTABLIMENTS PÚBLICS
Bars, cafeterias, restaurants, discoteques, pubs, etc.
COMUNICACIÓ CANVI TITULARITAT
CANVI DE TITULARITAT D'ALTRES ESTABLIMENTS PÚBLICS
Comerços, peluqueries, oficines, tallers, etc.
COMUNICACIÓ CANVI TITULARITAT
ALTRES
SOL·LICITUD CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA (art. 20 i 33)
DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES SENSE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL D'ACTIVITAT
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS (art. 24.f)
CESSIÓ DE DRETS DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ACTIVITAT
MODEL DE CERTIFICACIÓ DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
SOL·LICITUD CERTIFICAT DE QUE NO S'EXERCIX ACTIVITAT