Fira i Festes

FIRA I FESTES 2019

 

EL TIO DE LA PORRA
El Tio de la Porra és un personatge típic de la ciutat de Gandia, responsable d'anunciar cada any a tota la ciutat, i especialment als escolars, l'inici de les festes patronals. D'origen desconegut, hi ha notícies de la seua existència des de fa més de cent anys.
Aquest personatge gaudeix d'un gran afecte popular ja que, any rere any, emociona a la ciutadania pel simbolisme de la seua missió i desperta interés en les persones, cada vegada més nombroses que, sense tindre tan arrelat el seu significat, acudeixen a verue com dóna inici a les festes patronals, seguint-ho des de la Plaça Major en el seu recorregut per tota Gandia i la seua finalització al migdia en la mateixa plaça. A més hi ha un gran interés col·lectiu i institucional i, en l'actualitat, s'està tramitant la declaració de Bé d'Interés Cultural Immaterial.
El Tio de la Porra és un patrimoni reconegut, tant a nivell institucional com a nivell popular, un patrimoni important de Gandia, un referent a l'hora d'identificar la ciutat quan es visita i al que els Gandienses reconeixem igualment la seua importància com identitat de la nostra tradició.
La Cavalgada del Tio de la Porra es va iniciar l'any 2002, i complementa la tradició amb la teatralització de la mateixa a partir d'un text extret d'una publicació del segle XIX.

 

 


BANDES DEL TIO DE LA PORRA D'ESTUDIANTS

Com és tradicional, les bandes del TIO DE LA PORRA estan formades per estudiants de Gandia. És per això, que un any més, es demana la seua participació per a la formació de les bandes.

REQUISITS TIO DE LA PORRA ESTUDIANTS
Tindre entre 16 i 22 anys.
Ser estudiant en algun centre educatiu.
Estar empadronat en Gandia.

Si compleixes estos requisits ja pots inscriure't, emplenant el següent formulari. Si la inscripció és correcta, apareixerà un justificant amb el número d'inscripció, que hi hauràs d'imprimir. En cas de que tingues cap problema, pots dirigir-te a la Casa de Cultura, Passeig de les  Germanies, 13 (Departament de Polítiques Festives - segona planta)

EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ HA FINALITZAT


PROCÉS DE SELECCIÓ
La inscripció es realitzarà telemàticament.
El període d'inscripció serà del dilluns 2/09/2019 fins a les 14:00 h. del dimarts 10/09/2019.
Les persones interessades hauran d'emplenar el formulari amb les dades que es demanen i imprimir el justificant.
Hi haurà 84 places, que s'assignaran per sorteig entre les persones inscrites, per a formar 4 bandes del Tio de la Porra.

El dimecres 11 de setembre, a les 18:30 h. a la Casa de Cultura es procedirà al sorteig, el qual consistirà en l'extracció d'un número que estiga entre el nombre de formularis presentats. Una vegada conegut el número, les places s'assignaran als 84 formularis correlatius des del número extret inclòs.
Una vegada identificades les persones afortunades en el sorteig, es procedirà a comprovar que les persones escollides compleixen tots els criteris assenyalats. En cas contrari, anirà corrent la llista fins trobar les 84 places que complisquen els criteris sol·licitats.

BANDA DEL TIO DE LA PORRA SÈNIOR

Atesa la petició de moltes persones que, sense ser estudiants o amb major edat de la qual s'indica en les bases per a les bandes d'estudiants, s'ha creat la Banda Sènior del TIO DE LA PORRA.

REQUISITS TIO DE LA PORRA SÈNIOR
Ser mayor de 40 años (nacidos antes de 1 de enero de 1980).
Estar empadronado en Gandia.

Si compleixes aquestos requisits ja pots inscriure't, emplenant el següent formulari. Si la inscripció és correcta, apareixerà un justificant amb el número d'inscripció, que hi hauràs d'imprimir. En cas de que tingues cap problema, pots dirigir-te a la Casa de Cultura, Passeig de les  Germanies, 13 (Departament de Polítiques Festives - segona planta)

EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ HA FINALITZAT


PROCÉS DE SELECCIÓ
La inscripció es realitzarà telemàticament.
El període d'inscripció serà del dilluns 2/09/2018 fins a les 14:00 h. del dimarts 10/09/2019.
Les persones interessades hauran d'emplenar el formulari amb les dades que es demanen i imprimir el justificant.
Hi haurà 21 places, que s'assignaran per sorteig entre les persones inscrites, per a formar la banda Sènior del Tio de la Porra.

El dimecres 11 de setembre, a les 18:30 h. a la Casa de Cultura es procedirà al sorteig, el qual consistirà en l'extracció d'un número que estiga entre el nombre de formularis presentats. Una vegada conegut el número, les places s'assignaran als 21 formularis correlatius des del número extret inclòs.
Una vegada identificades les persones afortunades en el sorteig, es procedirà a comprovar que les persones escollides compleixen tots els criteris assenyalats. En cas contrari, anirà corrent la llista fins trobar les 21 places que complisquen els criteris sol·licitats.