Tributs

TRIBUTS


IIVTNU
Imposo sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana
96 295 98 00
ext. 9741 - 9080
plusvalua@gandia.org

 

IBI
Impost de Béns Immobles
96 295 94 11
96 295 95 36
tributos@gandia.org

IVTM
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
96 295 95 34
tributos@gandia.org

 

IAE
Impost d'Activitats Econòmiques
96 295 95 34
tributos@gandia.org

T. FEM
Taxa de recollida domiciliària d'escombraries
96 295 94 09
tributos@gandia.org

T. GUALS
Taxa de Guals
96 295 95 34
tributos@gandia.org