Acords del Ple

DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE  L'AJUNTAMENT A L'EXERCICI 2020

CONVOCATÒRIES

DATA TIPUS DE SESSIÓ
10-01-2020 Extraordinària
30-01-2020 Ordinària
20-02-2020 Extraordinària
27-02-2020 Ordinària
05-05-2020 Ordinària
18-06-2020 Ordinària

EXTRACTES D'ACORDS

DATA

TIPUS DE SESSIÓ

10-01-2020
Extraordinària
30-01-2020 Ordinària
20-02-2020 Extraordinària
27-02-2020 Ordinària
05-05-2020 Ordinària
18-06-2020 Ordinària

ACTES I VIDEOS

DATA  SESSIÓ DOCU VIDEO
10-01-2020 Extraordinària

»

30-01-2020 Ordinària

»

20-02-2020 Extraordinària »
27-02-2020 Ordinària »
11-03-2020 Asamblea Falles
05-05-2020 Ordinària »
18-06-2020 Ordinària

DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE  L'AJUNTAMENT A L'EXERCICI 2019


 


CONVOCATÒRIES

DATA TIPUS DE SESSIÓ
10-01-2019 Ordinària
21-02-2019 Ordinària
21-03-2019 Ordinària
30-03-2019 Extraordinària
03-04-2019 Extraordinària
17-04-2019 Ordinària
27-04-2019 Extraordinaria
16-05-2019 Ordinària
20-05-2019 Extraordinària
12-06-2019 Extraordinària
15-06-2019 Extraordinària
11-07-2019 Extraordinària
25-07-2019 Ordinària
26-09-2019 Ordinària
15-10-2019 Extraordinària
17-10-2019 Ordinària
28-10-2019 Extraordinària
21-11-2019 Ordinària
19-12-2019 Ordinària

 

EXTRACTES D'ACORDS

DATA

TIPUS DE SESSIÓ

10-01-2019 Ordinària
21-02-2019 Ordinària
21-03-2019 Ordinària
30-03-2019 Extraordinària
03-04-2019 Extraordinària
17-04-2019 Ordinària
27-04-2019 Extraordinària
16-05-2019 Ordinària
20-05-2019 Extraordinària
12-06-2019 Extraordinària
15-06-2019 Extraordinària
11-07-2019 Extraordinària
25-07-2019 Ordinària
26-09-2019 Ordinària
15-10-2019 Extraordinària
17-10-2019 Ordinària
28-10-2019 Extraordinària
21-11-2019 Ordinària
19-12-2019 Ordinària

ACTES I VIDEOS

DATA  SESSIÓ DOCU VIDEO
10/01/2019 Ordinària

»

»
21/02/2019 Ordinària

»

»
21/03/2019 Ordinària

»

»
30/03/2019 Extraordinària

»

»

03/04/2019 Extraordinària

»

»
17/04/2019 Ordinària » »
27/04/2019 Extraordinària » »
16/05/2019 Ordinària » »
20/05/2019 Extraordinària » »
12/06/2019 Extraordinària » »
15/06/2019 Extraordinària » »
11/07/2019 Extraordinària » »
25/07/2019 Ordinària » »
26/09/2019 Ordinària » »
15/10/2019 Extraordinària »
17/10/2019 Ordinària » »
28/10/2019 Extraordinària » »
21/11/2019 Ordinària » »
19/12/2019 Ordinària » »

DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE  L'AJUNTAMENT A L'EXERCICI 2018


CONVOCATÒRIES

DATA TIPUS DE SESSIÓ
15/01/2018 Extraordinària
25/01/2018 Ordinària
15/02/2018 Ordinària
22/02/2018 Extraordinària
22/03/2018 Ordinària
19/04/2018 Ordinària
17/05/2018 Ordinària
14/06/2018 Ordinària
16/07/2018 Extraordinària (9:00)
16/07/2018 Extraordinària (9:45)
24/07/2018 Ordinària
08/08/2018 Extraordinària i urgent
20/09/2018 Ordinària
11/10/2018 Extraordinària
25/10/2018 Ordinària
22/11/2018 Ordinària
20/12/2018 Ordinària

EXTRACTES D'ACORDS

DATA

15/01/2018

TIPUS DE SESSIÓ

Extraordinària

25/01/2018

Ordinària

15/02/2018

Ordinària

22/02/2018

Extraordinària

22/03/2018

Ordinària

19/04/2018

Ordinària

17/05/2018

Ordinària

14/06/2018

Ordinària

16/07/2018

Extraordinària (9:00)

16/07/2018

Extraordinària (9:45)

24/07/2018

Ordinària

08/08/2018

Extraordinària i urgent

20/09/2018 Ordinària
11/10/2018 Extraordinària
25/10/2018 Ordinària
22/11/2018 Ordinària
20/12/2018 Ordinària

ACTES I VIDEOS

DATA TIPUS DE SESSIÓ DOCUMENT VIDEO
15/01/2018 Extraordinària » »
25/01/2018 Ordinària » »
15/02/2018 Ordinària » »
22/02/2018 Extraordinària » »
22/03/2018 Ordinària » »
19/04/2018 Ordinària » »
17/05/2018 Ordinàri » »
14/06/2018 Ordinàri » »
16/07/2018 Extraordinària  9.00 » »
16/07/2018

Extraordinària

9:45

» »
24/07/2018

Ordinària

» »
08/08/2018 Extraordinària » audio
20/09/2018 Ordinària » »
11/10/2018 Extraordinària » »
25/10/2018 Ordinària » »
22/11/2018 Ordinària »


DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE  L'AJUNTAMENT A L'EXERCICI 2017


CONVOCATÒRIES

DATA TIPUS DE SESSIÓ
12/01/2017 Extraordinària
26/01/2017 Ordinaria
09/02/2017 Ordinaria
02/03/2017 Ordinaria
06/04/2017 Ordinaria
11/05/2017 Ordinaria
26/05/2017 Extraordinària
08/06/2017 Ordinaria
20/07/2017 Ordinaria
21/09/2017

Ordinaria

19/10/2017

Ordinaria

16/11/2017

Ordinaria

21/12/2017

Ordinaria

EXTRACTES D'ACORDS

DATA TIPUS DE SESSIÓ
12/01/2017 Extraordinària
26/01/2017 Ordinaria
09/02/2017 Ordinaria
02/03/2017 Ordinaria
06/04/2017 Ordinaria
11/05/2017 Ordinaria
26/05/2017 Extraordinària
08/06/2017 Ordinaria

ACTES I VIDEOS

DATA TIPUS DE SESSIÓ DOCUMENT VIDEO
12/01/2017 Extraordinària » »
26/01/2017 Ordinaria » »
09/02/2017 Ordinaria » »
02/03/2017 Ordinaria » »
06/04/2017 Ordinaria » »
11/05/2017 Ordinaria »

»

26/05/2017 Extraordinària »

»

08/06/2017 Ordinària »

»

20/07/2017 Ordinària » »
21/09/2017 Ordinària » »
19/10/2017 Ordinària » »
16/11/2017 Ordinària » »
21/12/2017 Ordinària » »

DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE  L'AJUNTAMENT A L'EXERCICI 2016


CONVOCATÒRIES

DATA TIPUS DE SESSIÓ
22/01/2016 Extraordinària
28/01/2016 Ordinaria
18/02/2016 Ordinaria
10/03/2016 Ordinaria
14/04/2016 Ordinaria
25/04/2016 Extraordinària y urgente
05/05/2016 Ordinaria
28/05/2016 Extraordinària
02/06/2016 Ordinaria
14/07/2016 Ordinaria
15/09/2016 Ordinaria
05/10/2016 Ordinaria
30/11/2016 Ordinaria
15/12/2016 Ordinaria

EXTRACTES D'ACORDS

DATA TIPUS DE SESSIÓ
22/01/2016 Extraordinària
28/01/2016 Ordinaria
18/02/2016 Ordinaria
10/03/2016 Ordinaria
14/04/2016 Ordinaria
25/04/2016 Extraordinària y urgente
05/05/2016 Ordinaria
28/05/2016 Extraordinària
02/06/2016 Ordinaria
14/07/2016 Ordinaria
15/09/2016 Ordinaria
05/10/2016 Ordinaria
30/11/2016 Ordinaria
15/12/2016 Ordinaria

ACTES I VIDEOS

DATA TIPUS DE SESSIÓ DOCUMENT VIDEO
22/01/2016 Extraordinària » »
28/01/2016 Ordinaria » »
18/02/2016 Ordinaria » »
10/03/2016 Ordinaria » »
14/04/2016 Ordinaria » »
25/04/2016 Extraordinària y urgente » »
05/05/2016 Ordinaria » »
28/05/2016 Extraordinària » »
02/06/2016 Ordinaria » »
14/07/2016 Ordinarira » »
15/09/2016 Ordinaria » »
05/10/2016 Ordinaria » »
30/11/2016 Ordinaria » »
15/12/2016 Ordinaria » »

DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE  L'AJUNTAMENT A L'EXERCICI 2015


 

CONVOCATÒRIES

DATA TIPUS DE SESSIÓ
17/01/2015 Extraordinaria
22/01/2015 Ordinaria
12/02/2015 Ordinaria
26/02/2015 Extraordinaria
02/03/2015 Extraordinaria
12/03/2015 Ordinaria
02/04/2015 Extraordinaria y urgente
02/04/2015 Ordinaria
23/04/2015 Extraordinaria
25/04/2015 Extraordinaria
07/05/2015 Ordinaria
08/05/2015 Extraordinaria
10/06/2015 Extraordinaria
13/06/2015 Nueva Corporación
06/07/2015 Extraordinaria y urgente
15/07/2015 Extraordinaria y urgente
17/09/2015 Ordinaria
14/10/2015 Extraordinaria
22/10/2015 Ordinaria
12/11/2015 Ordinaria
21/11/2015 Extraordinaria
03/12/2015 Ordinaria

 

EXTRACTES D'ACORDS

DATA TIPUS DE SESSIÓ
17/01/2015 Extraordinaria
22/01/2015 Ordinaria
12/02/2015 Ordinaria
26/02/2015 Extraordinaria
02/03/2015 Extraordinaria
12/03/2015 Ordinaria
02/04/2015 Extraordinaria y urgente
02/04/2015 Ordinaria
23/04/2015 Extraordinaria
25/04/2015 Extraordinaria
07/05/2015 Ordinaria
08/05/2015 Extraordinaria
10/06/2015 Extraordinaria
13/06/2015 Nueva Corporación
06/07/2015 Extraordinaria y urgente
15/07/2015 Extraordinaria y urgente
17/09/2015 Ordinaria
14/10/2015 Extraordinaria
22/10/2015 Ordinaria
12/11/2015 Ordinaria
21/11/2015 Extraordinaria
03/12/2015 Ordinaria

 

ACTES I VIDEOS

DATA TIPUS DE SESSIÓ DOCUMENT

AUDIOS/

VIDEOS

17/01/2015 Extraordinaria » »
22/01/2015 Ordinaria » »
12/02/2015 Ordinaria » »
26/02/2015 Extraordinaria » »
02/03/2015 Extraordinaria » »
12/03/2015 Ordinaria » »
02/04/2015 Extraordinaria y urgente » »
02/04/2015 Ordinaria » »
23/04/2015 Extraordinaria » »
25/04/2015 Extraordinaria » »
07/05/2015 Ordinaria » »
08/05/2015 Extraordinaria » »
10/06/2015 Extraordinaria » »
13/06/2015 Nueva Corporación » »
06/07/2015 Extraordinaria y urgente » »
15/07/2015 Extraordinaria y urgente » »
17/09/2015 Ordinaria » »
14/10/2015 Extraordinaria » »
22/10/2015 Ordinaria » »
12/11/2015 Ordinaria » »
21/11/2015 Extraordinaria » »
03/12/2015 Ordinaria » »