Esports

ESPORTS


Què és el Servei d'Esports municipal?

ICONO copa

El Servei d'Esports municipal és l'encarregat de la promoció esportiva en la ciutat en totes les seues facetes: esport base, competició, salut, recreació, etc. Així com de les propostes de noves instal·lacions i manteniment de les existents.

Disposa d'un organ consultiu format per un representant de cada grup polític amb representació municipal i el mateix nombre de representants de clubs.

Tots els clubs de la ciutat han d'estar donats d'alta en l'Ajuntament segons la Carta de Participació Ciutadana.

Misió del Servei d'Esports municipal


ORGANITZACIÓ DE L'ESPORT MUNICIPAL
MISIÓ

Facilitar l'accés a la pràctica esportiva a tots els ciutadans/es

Satisfer les necessitats esportives de tots els sectors socials

Gestionar les intal·lacions amb criteris de qualitat

Col·laborar amb el teixit associatiu en el desenvolupament de les seues activitats

VISIÓ

Atendre la nova demanda d'oci, esport i salut

Adaptar-se als canvis

Oferir als nostres ciutadans/es instal·lacions i activitats avantguardistes

Ser model de qualitat per a la ciutadania

VALORS

Participació dels ciutadans i associacions

Implicació de tot el personal en la gestió

Compromís amb la qualitat, innovació, creativitat i sentit de l'anticipació

Empatia amb els ciutadans i associacions per a solucionar els seus problemes i facilitar-los l'accés a l'esport